Ny presidentepoke i Guatemala

Foto: AFP Kilde: Prensalibre

Foto: AFP Kilde: Prensalibre

Utsagnet Nytt år, nye muligheter, gjaldt for alvor i Guatemala da landets nye president Jimmy Morales avla ed og inntok sitt presidentembete 14.januar i år. Under den offisielle innsettelses-seremonien i Guatemala City, presenterte Morales den nye regjeringen. Kun to kvinner fyller ministerpostene om kommunikasjon og arbeid. Dette er mannen som har lovet å bekjempe korrupsjon, lik utdanning for alle – men er samtidig imot abort og homofili. Mannen som selv kom fra enkle kår i hovedstaden, er utdannet økonom og en beryktet komiker på tv-skjermen, er nå landets overordnede, befolkningens håp og starten på en ny presidentepoke. Til tross for rasistiske innslag på tv rettet mot den indianske befolkningen, vant Morales flesteparten stemmene deres. Tryggheten ligger i fjorårets avsløringer og historiske rettsak som lokalbefolkningen håper vil gjenta seg om presidenten skulle velge å gå i de samme fotsporene som forgjengeren(e). 

Jimmy Morales med sin kone Gilda Marroquín. 

Jimmy Morales med sin kone Gilda Marroquín. 

«Jeg ønsker å lage et offentlig løfte, en ny pakt med Guatemala der jeg håper dere alle vil bli med meg. Vi vil ikke tolerere korrupsjon og tyveri, og vi vil oppfylle det fra første dag på.» sa Morales under seremonien. 

Markering av 19 år lang våpenhvile

Foto: Fundated Guatemala

Foto: Fundated Guatemala

Med nyheten om nedleggelsen av Norges ambassade i Guatemala i tankene, var det kanskje desto viktigere å markere 19-årsdagen for landets våpenhvile. Norge stod helt sentral i fredsprosessen under borgerkrigen i Guatemala, og undertegnelsen av våpenhvilen skjedde faktisk i Oslo i 1996. Siden den gang har Norge, med representanter fra Kirkens Nødhjelp, vært en viktig støttespiller for Guatemala. Markeringen fant sted i nasjonalpalasset i hovedstaden fredag 4.desember. Til stede var blant annet fredsprisvinner Rigoberta Menchu, Norges ambassadør Jan Lassen og Kirkens Nødhjelp-representant Kristina Rødahl.

Les Latin-Amerikagruppenes kommentar av markeringen via denne lenken. 

Kilde: FOKUS

Interpellasjon om adopsjon på Stortinget

Foto: Rick Bowmer/AP Photo

Foto: Rick Bowmer/AP Photo

En interpellasjon er en forespørsel som fremlegges i en debatterende og besluttende forsamling. Ved at staten ikke følger opp adoptivfamilier etter at de har kommet hjem fra tilbakereise, bryter Norge Haag-konvensjonen. Dette fremla Venstre-leder Trine Skei Grande for barne,- likestillings,- og inkluderingsministeren på Stortinget torsdag 26. november. Adopsjon og behovet for et nasjonalt kompetansesenter er en av sakene til både Venstre og KrF. Du kan lese hele interpellasjonen til Skeie Grande her. 

Mange adopterte har hatt mer eller mindre traumatiske opplevelser i sine opprinnelsesland, noe som kan gi ekstra utfordringer i familien i lang tid. Norske myndigheter stiller strengere krav til adoptivforeldre i forkant av en adopsjon, men i etterkant er familien nærmest overlatt til seg selv. Nå ønsker Venstre-lederen løfter fra ministeren om en bedre oppfølging fra det offentlige hjelpeapparatet. (Det skriver Adopsjonsforum via nyhetsportalen MynewsDesk) 

Samme dag som interpellasjonen på Stortinget, skrev Vårt Land en oppfølgingsartikkel til saken om behovet for et nasjonalt kompetansesenter. Artikkelen kan leses her. 

Kilde: Adopsjonforum og Stortinget.no

NRK sin dekning av Guatemala

Guatemalas voldsproblematikk, urfolksrettigheter og landets nye president, på dagsorden i Urix.

2015 har vært selve drømmeåret for den som er interessert i Latin-Amerika og tilhenger av utenriksprogrammet Urix på NRK. Guatemalaklubben har gledet seg spesielt over at statskanalen viet en sending til den politiske situasjonen, samt urfolks-tematikk i en av de første sendingene dette året. 

02. november handlet sendingen om voldsproblematikken i Guatemala og Honduras. Programmet baserte seg på menneskerettighetsprisvinner, prest og aktivist, Padre Melo fra Honduras som var i Norge samme måned for å motta Raftoprisen. Melo og leder for Norsk Nettverk for Latin-Amerika forskning, Benedicte Bull, ble intervjuet i sendingen. Programmet tok også opp presidentvalget i Guatemala, hvor vi får se klipp av nylig valgte Jimmy Morales og selvfølgelig reaksjonene til befolkningen. 

Den siste sendingen viet til Guatemala kan du se i sin helhet her

Urix sendes på NRK2 og via NRK nett-Tv. 

Den norske ambassaden i Guatemala legges ned

Fra og med neste sommer vil det ikke lenger være noen norsk ambassade i Guatemala.

Med ambassadens nedleggelse forsvinner all norsk representasjon i Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica og Panama. Den norske ambassaden i Guatemala har vært alene om å behandle norske saker for alle de nevnte mellomamerikanske landene.  Den er en av fem ambassader som regjeringen legger ned til neste år. Det opplyste utenriksminister Børge Brende om i en pressemelding, 4.november, hvor han sier at nedleggelsen skyldes politiske prioriteringer og budsjettmessige rammebetingelser og at Norge skal opprettholde det gode forholdet til Guatemala. 

Den kongelige norske ambassaden i Guatemala ble opprettet etter fredsavtalen i 1997 og er bemannet med fire utsendte personer og syv lokale. Ambassaden har det forvaltningsmessige ansvaret for det regionale bistandssamarbeidet med Mellom-Amerika. 

Tidligere fredsarbeider for Kirkens Nødhjelp i Guatemala, Petter Skauen, kaller nedleggelsen av den norske ambassaden for en tragedie. Les meningsytringen i Fredriksstad Blad her.  Videre skrev Fredriksstad Blad, 12.november, at Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen har stilt spørsmålet til utenriksminister Børge Brende om regjeringen vil revurdere nedleggelsen av ambassaden. 

Skriv under på oppropet for å bevare Norges ambassade i Mellom-Amerika via denne lenken. 

Kilder: Regjeringen.no og Fredriksstad Blad.