Bistandsarbeid

Guatemalaklubben støtter et utvalg prosjekter i Guatemala hvert år. Midlene skal gis til hjelpetiltak eller bistandsprosjekt i landet som gjerne er norskdrevet.

Eksempler på noen av de som har blitt støttet av klubben de siste årene:
Clinica Noruega, en helseklinikk i Chajul og Aguacatan nord i Guatemala.
https://www.facebook.com/clinicanoruega/
Rullande draum, som blant annet samler en hel del proteser, rullestoler og diverse andre hjelpemidler som de skal sende til Guatemala. 
http://rollingdream.com/norskblogg/https://www.facebook.com/RullandeDraum/
Casa Feliz
– et barnehjem i San Andres Semetabaj.
https://casafeliz.no/guatemala/ https://www.facebook.com/casafeliz.norge/

En ny avgjørelse tas hvert år. Det sendes da inn en skriftlig søknad til styret, innen 1. mai, og støtten avgjøres av styret. Våre midler kommer fra medlemskontingent og loddsalg på treff.

HUSK FRIST 1.MAI 2020 og søknad sendes guaklubben@gmail.com