Bistandsarbeid

Guatemala-klubben støtter et utvalg prosjekter i Guatemala hvert år. Midlene skal gis til hjelpetiltak eller bistandsprosjekt i landet som gjerne er norskdrevet.

Eksempler på noen av de som har blitt støttet av klubben de siste årene:
Clinica Noruega, en helseklinikk i Chajul og Aguacatan nord i Guatemala.
https://www.facebook.com/clinicanoruega/
Rullande draum, som blant annet samler en hel del proteser, rullestoler og diverse andre hjelpemidler som de skal sende til Guatemala. 
http://rollingdream.com/norskblogg/https://www.facebook.com/RullandeDraum/
Casa Feliz
– et barnehjem i San Andres Semetabaj.
https://casafeliz.no/guatemala/ https://www.facebook.com/casafeliz.norge/

En ny avgjørelse tas hvert år. Det sendes da inn en skriftlig søknad til styret, innen 1. mai, og støtten avgjøres av styret. Våre midler kommer fra medlemskontingent og loddsalg på treff.