Bistandsarbeid

Guatemalaklubben støtter et utvalgt prosjekt i Guatemala hvert år. Midlene skal til hjelpetiltak eller bistandsprosjekt i landet som gjerne er norskdrevet. I de siste årene har klubben støttet Clinica Noruega, en helseklinikk i Chajul og Aguacatan nord i Guatemala – men en ny avgjørelse faller hvert år. Det sendes da inn en skriftlig søknad til styret, innen mai måned og søtten avgjøres av styret. Våre midler kommer fra medlemskontingent og loddsalg på treff.