NEDLEGGELSE AV GUATEMALAKLUBBEN

Det er med stor beklagelse at vi kan informere om nedleggelse av Guatemalaklubben.

Det ble avholdt årsmøte søndag 26.9.2021 digitalt på Teams

Saken om nedleggelse ble vedtatt og nåværende styret sitter ut året 2021. Det skal gis bistandsmidler og kontoene sluttføres innen 31.12.2021

Dessverre ble det sånn etter 40 års klubbliv. Vi håper den kan komme tilbake en gang. Guatemalatreff kan også på frivillig initiativ ordnes med en komite’. Bare kreativiteten setter begrensninger- alt er mulig.

Vennlig hilsen Margaretha Karlsson, kasserer

for styret i Guatemalaklubben ved Cathrine, Stig, Luis, Robert og Margaretha

GUATEMALATREFFET 2021 AVLYST!! ÅRSMØTE DIGITALT 26.9.21 kl.18 PÅ TEAMS

Kjære alle sammen, medlemmer og interesserte!


Vi gleder oss til å møtes igjen, og håper at mange har muligheten til å sette av tid til Guatemalatreffet i høst.

Vi håper å få til et variert program. Vi vil ha fokus på å ha tid sammen og skape gode minner. Guatemalaklubben feirer 40 år og Guatemala feirer 200 år i år.
Har dere noen ideer og tanker, så tar vi gjerne imot.

Som tidligere treff blir det årsmøte, aktiviteter for barna, piñata og lotteri. Husk å ta med gevinst til lotteriet! 😊 Årsmøte vil være lørdag 18.9.

             Påmelding med frist 26.juni 2021 til: kattamarana@hotmail.com
                                                           

 Husk: Navn, alder, type rom, antall netter, adresse, mail og                
                                                             telefonnummer.

Vennlig hilsen styret i Guatemalaklubben, den 28.5.21

ÅRSMØTE 2020 I GUATEMALAKLUBBEN

Vi innkaller til årsmøte i vår Guatemalaklubb. På grunn av blant annet Covid 19 er Guatemalatreffet avlyst, og vi arrangerer årsmøtet digitalt.

TID: Mandag 7.september 2020 kl.18.00

STED: Digitalt på TEAMS

INFORMASJON: Dersom du vil delta trenger vi din mailadresse så vi kan sende linken for deltagelse. Medlemmer har stemmerett (Husk 1 stemme pr.familie -hovedmedlem eller familiemedlemskap. Støttemdelem har ikke stemmerett.)

SAKSLISTE:

Vanlige årsmøtesaker

Eventuelle saker som ønskes til årsmøtet, må sendes pr mail til guaklubben@gmail.com innen 24.8.20

Vennlig hilsen styret i Guatemalaklubben ved Enrique Myhre, Robert Biseth, Solveig Karlsson, Luis Møen og Margaretha Karlsson

Styremøte den 10.8.2020

AVLYST! GUATEMALATREFFET 2020

OBS AVLYST!

ÅRSMØTE BLIR DIGITALT MANDAG 7.9.20 kl.18.00 ( På TEAMS)

I 2020 er Guatemalaklubben tilbake til Selbusjøen og vi har fått et godt hotelltilbud.

Guatemalatreffet avholdes 4.-6.9.20 ved Selbusjøen Hotell og Gjestegård. Årsmøtet vil bli avholdt lørdag 5.9.20

Frist for påmelding er satt til 20.juli 2020. Håper mange vil komme på årets treff. Det vil bli et spennende årsmøte om Guatemalaklubben videre.
Her er noen priser fra Selbusjøen ( http://selbusjoenhotell.no/ )
Helpensjon fra fredag til søndag: Pr. voksen i dobbeltrom: Kr. 1815,- fredag til søndag Pr. barn (2 til 12 år) i foreldres rom Kr. 900,- fredag til søndag Barn 0-2 år i foreldres seng gratis.

Selbusjøen Hotell og Gjestegård